Menu

Nær trekvartfulle magasin

Ved utgangen av veke 49 var fyllingsgraden i norske magasin 75,9 %. Gjennom veka sokk fyllingsgraden med 3,0 % mot 1,9 % veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2007 var 78,1 %.

Av admin | 10.12.2008 13:35:15

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 80,9 prosent, mens Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 71,2 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 76,2 prosent.

2008
Veke 49
Veke 48
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
  Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 75,9 62152 81888   78,9 -3,0
Område 1

76,2

26139

34285  

79,5

-3,3
Område 2

80,9

17662

21840  

84,1

-3,2

Område 3 71,2

18351

25763   73,6 -2,4

Egil Kr. Solberg | 10.12.2008 kl.13:3