Menu
parkering bot gebyr

Nå øker parkeringsavgiftene

Etter snart ti år er arbeidet med ny lov og forskrift om parkering snart klar. Det vil kan bety at bøtesatsen trolig øker fra 500 til 600 kroner. Du må ut med 900 om du parker på handikap-plass.

Av Egil M Solberg | 16.07.2015 18:36:39

– Vi ser at med de satsene som er i dag, så er den preventive effekten av en bot mindre enn før, sier arbeidsleder i Trafikketaten Trond Søreide til Bergensavisen.

Det er ikke opp til hver enkelt kommune å fastsette bøter for offentlig parkering, det bestemmes av Samferdselsdepartementet.

Gebyr er i dag 300 kroner for mindre overtredelser og 500 for ulovlig parkering.

Det nye forslaget innføre tre satser på bøtene: 300, 600 eller 900 kroner. Den laveste satsen foreslås ved brudd på dokumentasjonsplikten, høy sats ved parkering på reservert plass for forflytningshemmede, og normal sats for alle andre overtredelser.