Menu

Nå kan du bruke politiradio lovlig

Politiradioer/-scannere og radarvarslere er nå lovlige både å kjøpe, selge og bruke. Det er Post- og Teletilsynet som nå har endret praksis og har bestemt at det ikke lenger foreligge tillatelse for bruk av denne typen radioutstyr.

Av admin | 27.07.2012 15:34:26

Bakgrunnen for dette er at Statens teleforvaltningsråd i august 2002 fattet vedtak som sier at PT ikke har tilstrekkelig hjemmel til å kreve at slik tillatelse skal foreligge.

Vær imidlertid oppmerksom på følgende
Du har lov å lytte til politisambandet, men du har ikke lov å videreformidle hørt informasjon til andre.

Av Egil M Solberg | 27.07.2012 kl.15:34