Menu

Nå er det 30-sone i Salhusvegen

Onsdag ettermiddag ble det innført 30-sone i Salhusvegen. Det gjelder frem til bomstasjonen er på plass, og på strekningen mellom Storasundvegen og Haukelivegen. Når bomstasjonen er på plass blir Salhusvegen 40-sone.

Av admin | 25.06.2008 23:41:55

Det var beboerne i området som ønsket seg lavere fartsgrenser, i frykt for økt trafikk når Salhusvegen blir et smutthull i bomringen når innkrevingen starter 1. juli.

I følge distriktsvegsjef Petter Sivertsen vil den nye fartsgrensen føre til at man ikke sparer tid på å benytte seg av smutthullet i bomringen.

I tillegg til nedsatt fartsgrense krevde beboerne opphøyde gangfelt ved busstoppene, men det fikk de ikke gjennomslag for.

Av Helge Bro Matland | 25.06.2008 kl.23:4