Menu
Rådhuset i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Myker opp byggekravene

Byggetekniske krav som har vært nærmest umulige å gjennomføre, skal nå endres for Haugesund sentrum.

Av Egil M Solberg | 08.09.2015 23:49:25

– I bystyret i morgen gjør vi sentrumsplanen romsligere enn det som er rådmannens forslag. I den sentrumsplanen vi har hatt er det nemlig en del kommunale særregler, som har hindret utbygging i andre etasjene, sier Utne-Reitan i Høyre til TV Haugaland.

I dag var kommunal- og fornyingsministeren Jan Tore Sanner på befaring i sentrum av Haugesund. Han lover også en forenkling av reglene.

– Vi har nå foreslått betydelige forenklinger både når det gjelder de byggetekniske kravene og i plan- og bygningsloven. Det vil i praksis si at huseier kan gjøre noen større endringer i egen bolig, uten å måtte oppfylle alle kravene en får når en bygger ny bolig, sier Sanner til kanalen.