Menu
elsykkel

Myke trafikanter mest utsatt

Syklister og fotgjengere er mer utsatt for ulykker i Rogaland enn i de fleste andre fylkene i Norge. De siste ti årene er 24 prosent av alle drepte og hardt skadde fotgjengere eller syklister.

Av admin | 01.07.2015 05:30:21

Samtidig viser tallene at Rogaland er blant de fylkene med lavest risiko for bilister, melder NRK.

53 mennesker mistet livet i trafikken i løpet av årets seks første måneder. To av disse i Rogaland.

Det er en markant nedgang, og er vi flinke i sommer kan tallene bli betydelig bedre enn i fjor.