Menu
fiske oppdrett

Mye rømt oppdrettsfisk

Fiskeridirektoratet har satt i gang kartlegging og tiltak i vassdrag i Hardanger og Sunnhordland etter rapporter om mye rømt oppdrettsfisk i området.

Av Egil M Solberg | 23.07.2015 18:55:32

Meldingene som Fiskeridirektoratet har mottatt de siste ukene gjelder relativt stor fisk, de fleste 6-8 kg. Fangstene strekker seg geografisk fra Granvin til Etne og Langenuen.

Kilden til rømmingen er fortsatt ukjent. Fiskeridirektoratets regionkontor har innhentet dokumentasjon fra aktuelle oppdrettere, og det arbeides videre med å gå gjennom dette materialet.