Menu

Mye olje går i havet

Det slippes ut omtrent like mye olje i havet på norsk sokkel som før, selv om produksjonen har gått markant ned.

Av admin | 11.07.2014 08:36:38

Andelen som ender i havet har dermed økt med 54 prosent siden 2009. Økningen forklares med aldrende oljefelt og høy boreaktivitet.

Stortinget vedtok for over ti år siden et mål om null utslipp av olje og miljøfarlige stoff i sjøen.

Av Rolf Helge Tveit | 11.07.2014 kl.08:36