Menu
Rådhuset i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg
Arkivbilde: E. Solberg

Mye å hente på storkommune

En kommunesammenslåing vil kunne gi betydelige stordriftsfordeler innen administrasjon, i størrelsesorden 28 mill. kroner årlig. Det fremkommer av rapporten som ble presentert denne uken.

Av Egil M Solberg | 27.11.2015 19:08:00

På oppdrag av kommunene Sveio, Tysvær, Karmøy og Haugesund har Agenda Kaupang i samarbeid med Jørund Nilsen (eget selskap), utredet muligheter og konsekvenser ved en ny felles storkommune på ytre Haugalandet.

Ifølge rapporten vil det være et stort gevinstpotensial også innen tjenesteyting spesielt for de ikke-stedbundne tjenestene.

Sannsynligheten for å kunne ta ut dette potensialet er noe større da det interkommunale samarbeidet i regionen er relativt lite utviklet og fordi det er få stordriftsfordeler som er tatt ut pr. i dag.

Les hele rapporten her….