Menu

Mulig politistreik

Fem politifolk fra det gamle Haugaland og Sunnhordland politidistrikt kan bli tatt ut streik 26. mai. Staten, Unio, LO og YS mekler nå hos riksmekleren og stikkordet er pensjon.

Av Eirin Marthinussen | 23.05.2016 13:59:10

Fristen er ved midnatt til 26. mai, men forhandlingene kan også fortsette på overtid.

Hvis det blir streik, blir etter det Politiforum erfarer så mye som rundt 731 politifolk tatt ut i streik. Ifølge Unio er det i politiet i hovedsak tatt ut personer innen forebygging, etterforskning, forvaltning og ordenstjeneste.

Fem politifolk fra det gamle Haugaland og Sunnhordland politidistrikt kan da bli tatt ut i streiken.