Menu
Bakterier

MRSA påvist på Haugalandet

Det er funnet antibiotikaresistente MRSA-bakterier i en slaktegrisbesetning på Haugalandet.

Av Egil M Solberg | 30.10.2016 00:00:36

MRSA kan smitte mellom mennesker og dyr. Bakterien gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men for mennesker som allerede har svekket helse kan bakterien gi alvorlige infeksjoner.

Det er derfor viktig å holde forekomsten hos husdyr og i befolkningen så lav som mulig, og å unngå at bakterien etablerer seg i helseinstitusjoner.

Det er ikke lov å slippe dyr ut eller inn av gården som har fått påvist MRSA, uten en spesiell avtale med Mattilsynet om dette.

Det var prøver fra Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram som ga mistanke om smitte, og Veterinærinstituttet har nå analysert prøvene og bekreftet at dette er MRSA.