Menu
gris

MRSA i to grisebesetninger

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at det er sterk mistanke om MRSA i to slaktegrisbesetninger på Haugalandet.

Av Egil M Solberg | 05.05.2015 21:43:36

Funnet ble gjort i forbindelse med det nasjonale overvåkningsprogrammet for MRSA hos svin. Veterinærinstituttet bistår Mattilsynet i det videre arbeidet med smittesporing.

Stafylokokker som er motstandsdyktig mot penicillin/meticillin. Det er dette som kalles MRSA – Meticillin Resistent Stafylokokkus Aureus.

Veterinærinstituttet har stort fokus på kunnskapsutvikling om antibiotikaresistens.