Menu
lanbruk bonde

MRSA i norske melkekyr

For første gang er det påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA) i melkekyr i Norge, opplyser Mattilsynet.

Av Egil M Solberg | 28.11.2016 16:15:33

MRSA-smitten er påvist hos en ku med jurbetennelse fra Søndre Buskerud.

Ifølge Mattilsynet er det imidlertid ikke farlig å drikke melk fra kyr med denne bakterien, da MRSA ikke kan overføres til mennesker via pasteurisert melk.