Menu
sau

MRSA-alarm på Haugalandet

Veterinærinstituttet har rapportert til Mattilsynet om funn av MRSA hos sau på Haugalandet. Saueflokken ble testet i forbindelse med oppklaring av MRSA i en svinebesetning på samme gård.

Av Egil M Solberg | 03.07.2015 20:15:12

Totalt var 12 av 19 prøver positive. I ettertid har det blitt tatt oppfølgende individprøver av sauene for å undersøke nærmere hvor mange av sauene som er bærere av MRSA.

Det foreligger mistanke om MRSA i 15 av 101 individprøver, opplyser Veterinærinstituttet.

Videre oppfølging av flokken er viktig for å se om MRSA smitter mellom dyrene, om det etableres kroniske utskillere eller om alle dyrene kvitter seg med smitten på beite i løpet av sommeren, opplyses det.