Menu

Motvind for Bømlo-reder

Wilson melder om et resultat etter skatt på minus 2,4 millioner euro i 3. kvartal 2016, mot minus 0,7 millioner euro i samme periode året før.

Av Egil M Solberg | 03.11.2016 13:29:37

Det er Kristian Eidesvik med Caiano Eiendom AS, som sitter på 89,59 prosent av Wilson-rederiet.

«Som normalt ble spotmarkedet gradvis svakere utover sommeren og en nedgang fra 2. kvartal var ventet. Sommeren ble imidlertid mer krevende enn antatt, noe som påvirket systemet negativt og derigjennom også kontraktsinntjeningen», heter det i en rapport fra selskapet.

Selskapet ser imidlertid lyst på 4. kvartal.

«Mot slutten av 3. kvartal strammet markedet seg til. 4. kvartal vil normalt være preget av høyere aktivitet enn 3. kvartal og ratenivået tidlig inn i kvartalet har også vært høyere enn det gjennomsnittlige nivået i 3. kvartal. For 4. kvartal forventer selskapet derfor et inntjeningsnivå og resultat fra drift på nivå over 3. kvartal», skriver rederiet.