Menu
vann vei
Arkivbilde

Motorvei til Sveio

Til høsten legges det frem detaljerte planer for ny vei med midtdeler og planskilte kryss fra Haugesund til Sveio. Prosjektet er et prioritert bompengeprosjekt.

Av Egil M Solberg | 21.06.2017 05:21:29

Reguleringsplan for Fv. 47 mellom Fagerheim i Haugesund og Ekrene i Sveio legges fram for politikerne til høsten, melder Haugesunds Avis.

Hvis planforslaget møtes uten innsigelser og godkjennes av kommunestyrene, mener Statens vegvesen at det kan bli byggestart før vi bikker 2019, skriver avisa.

Gang- og sykkelvei er ifølge avisa også en del av prosjektet som har et prisestimat på 746 millioner 2017-kroner.