Menu

Motorpark til 80 mill på Helganes

Rogaland fylke jobber nå med å få etablert en lukket bane for hastighetskjøring med bil. Hvor banen vil komme er ikke bestemt, men det er gode muligheter for at banen blir lagt til Helganes.

Av admin | 26.01.2010 00:40:11

HØR LYDFIL: MOTORPARK TIL 80 MILL PÅ HELGANES?
– Vi er kommet langt i planene og har motororganisasjonene med oss, sier Vidar Vorraa fra styre i Fjord Motorpark.

Det står mellom fire områder; et på Haugalandet, to på Jæren og et i Sokndal.

– Vi er kommet langt i planene og har motororganisasjonene med oss. Karmøy kommune har også bidratt mye i saken, sier Vidar Vorraa fra styre i Fjord Motorpark.

Fjord Motorpark er et gigantprosjekt i idrettssammenheng. Med en kostnadd på 80 millioner kroner og et område på hele 450 mål, kan motorsportanlegget ble et av de største i sitt slag her i landet.
 
– En beslutning om hvor banen vil komme blir gjort i løpet av ett års tid, ifølge fylkesordfører Tom Tvedt.

Av Egil M Solberg | 26.01.2010 kl.00:4