Menu

Møte om Åkra sør–Veakrossen

Det blir informasjonsmøte om oppstart av planarbeidet for byggingen av den nye veien mellom Åkra sør–Veakrossen i Storsalen på Karmøy kulturhus 21. november klokken 18.00.

Av Egil M Solberg | 09.11.2017 10:50:09

Eksisterende fylkesvei 47 går i dag gjennom Åkrehamn. Vegen fungerer her både som handlegate, bustadgate og gjennomkjøringsvei.

Dette medfører ulemper både for beboere og næringsliv. Det er derfor ønskeleg å avlaste dagens vei gjennom Åkrehamn.

Det er blitt utarbeidd en kommunedelplan som legger ny fylkesvei 47 øst for Åkrehamn, på strekningen fra Søre/Austre Liknesveg, videre nord mot Killingtjørn og Tostemmen, deretter nordøst mot Heiavatnet, og derifra mot Veakrossen.

Det ble utarbeidd konsekvensutredning og flere tilleggsutredninger til kommunedelplanen. Kommunedelplanen ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 02.12.2016.