Menu

Mot kraftavtale for industrien

Det er nå oppnådd enighet om å fortsette arbeidet med å etablere en konsortiummodell for å sikre langsiktige kraftavtaler til industrien. industrien

Av admin | 12.06.2008 12:53:46

Et innkjøpskonsortium, etter modell fra Frankrike, har blitt framhevet av industrien som en mulig ramme også for en norsk kraftavtale. Flere internasjonale, norske industribedrifter, er med i det franske innkjøpskonsortiet.

Vil gi forutsigbare priser
Stein Lier-Hansen i Norsk Industri framholder at en modell, basert på erfaringene fra Frankrike, kan vise seg å bli et viktig bidrag for å sikre industrien i Norge langsiktige kontrakter til forutsigbare priser.

– Det er imidlertid også viktig at Regjeringen jobber med andre løsninger. Norsk Industri ser det dessuten som helt nødvendig at det utvikles nye konsepter for kommersielle avtaler med en fornuftig risikofordeling mellom industrien og kraftprodusentene. Norsk Industri vil holde tett kontakt med IndustriEnergi i den videre prosessen, sier Stein Lier-Hansen.


Men fagforbundet Industri Energi mobiliserer til demonstrasjon på plenen utenfor Stortinget fredag 13. juni. Det er nøyaktig ett år etter forrige kraftmarkering. Da samles tillitsvalgte, bedriftsledere og industriordførere til reprise på fjorårets industrikraftmarkering. Kravet er det samme: ? Industrikraft NÅ!

Av Egil Kr. Solberg | 12.06.2008 kl.12:5