Menu

Mørke gatelys

Dersom du ser mørke gatelys, skal du melde fra til kommunen. Haugaland Kraft drifter og vedlikeholder over 26.200 gatelys for 10 kommuner, i tillegg til vedlikehold for private og vegvesenet.

Av Egil M Solberg | 14.11.2016 13:32:22

Både veieier, som kan være Statens vegvesen, en kommune, fylkeskommune, eller private, kan inngå avtale med Haugaland Kraft om drift og vedlikehold.

Ser du mørke lamper eller andre feil på gatelyset der du ferdes? Husk å notere nummer på stolpe!

Dette skriver Haugesund kommune i dag.