Menu

Mobbefri skole

Antimobbearbeidet ved Saltveit skole i Haugesund gir svært gode resultater. Det er nå ingen som har oppgitt at de blir mobbet, blant elevene fra 4. -7. klasse som tok den såkalte Olweusundersøkelsen.

Av admin | 13.05.2014 06:12:10

Det melder kommunens nettsted. Skolen har hatt sterkt fokus på forebyggende arbeid mot mobbing i en årrekke, og roser også samarbeidet med foreldrene.

Også blant elever som ikke deltok i undersøkelsen, mener skolen å merke mer harmoni enn før.

Av Rolf Helge Tveit | 13.05.2014 kl.06:12