Menu

Mister retten til fritt skolevalg

Elever i 10. klasse, som tar faget engelsk fordypning, mister retten til å søke på flere videregående skoler. Årsaker er at de mangler et fremmedspråk. En rekke videregående skoler krever et annet fremmedspråk enn engelsk fra ungdomsskolen.

Av admin | 12.12.2008 08:14:25

  Av Helge Bro Matland | 12.12.2008 kl.08:1