Menu
Arne-Christian Mohn
Ordfører Arne-Christian Mohn må nå svare for misbruket av øremerkede midler. FOTO: RH

Misbruker lærer-midler

Haugesund kommune er blant kommunene her i landet som har færre lærere, til tross for at kommunene har fått betydelige øremerkede midler for å oppnå det motsatte.

Av Egil M Solberg | 18.04.2017 22:59:04

Utvikling i lærertettheten er negativ i Haugesund, melder TV2.

I 2014/15 var det i snitt 17,87 elever per lærer i ordinær undervisning på 1.-4. trinn i Haugesund kommune. I skoleåret 2016/17 var tilsvarende tall 17,89.

Det betyr at utviklingen i antall elever per lærer viser en endring på −0,02. positivt tall indikerer bedring, negativt tall indikerer forverring).

Bruk av øremerkede midler
I 2016 fikk Haugesund kommune 4 773 948 kroner i øremerkede midler til økt lærerinnsats på 1. til 4. trinn.

I teorien skulle de øremerkede midlene gitt 6,78 nye lærerårsverk i kommunen

I virkeligheten utviklet årsverktallet seg fra 119,48 i 2014/15 til 118,49 i 2016/17. Den reelle forskjellen var dermed −0,99 lærerårsverk fra 2014/15 til 2016/17.

Det betyr at kommunens utnyttelsesgrad av de øremerkede midlene var på -15 %, skriver TV2 i en oversikt.