Menu

Misbruk av heroin og panikkmedisin øker

En ny rusrapport viser nå en økning i bruk og tilgang på heroin i Stord. Det er også en stor økning i bruken av legemiddelet Xanor, som blir brukt ved behandling av panikksyndrom.

Av admin | 30.06.2006 10:15:32

Rapporten viser hvilke endringer og trender som rår innenfor rusfeltet i kommunen, og viser derfor ikke til konkrete tall på misbrukere. Føre Var-rapporten skal kartlegge bruk av nye rusmiddel, endringer i bruk av etablerte rusmiddel, og endringer i tilgangen på ulike rusmiddel. Målet er at fagmiljøet i kommunen raskere skal få informasjon om rustrender, og rapporten er utarbeidet av SLT og Utekontakten i Stord kommune, skriver Sunnhordland.

30.06.2006 kl.10:1