Menu

Minnedag for industrialisert drap

RETT PÅ SAK: Når minnedagen for nazistenes industrialiserte drap på jøder ikke blir markert i Norge, skyldes det at vårt land er Europas mest antisemittiske stat.

Av admin | 28.01.2010 11:21:02

   
    Kommentar av
    Ragnar Larsen.

 

 Dagen i går ? 27. januar ? er en merkedag. Datoen er den internasjonale Holocaustdagen til minne om ofrene for Nazi-Tysklands jødeutryddelse.
 Det var 27. januar 1945 at sovjetiske frigjøringstropper nådde frem til utryddelsesleiren Auschwitz i den sørlige delen av Polen. De fangene som tyskerne ikke hadde rukket å myrde ble reddet ut fra de døendes verden.
 Når Holocaustdagen ikke er nevneverdig påaktet i Norge, så har det sin naturlige forklaring. Norge er Europas mest antisemittiske land og har vært det lenge. Grunnlovsmennene på Eidsvoll forbød jøder adgang til riket. Lovebestemmelsen ble senere opphevet, men de brune holdningene loven sprang ut av, lot seg ikke rykke opp med roten.
 Antisemittismen stikker dypt i det norske folk. På slutten av 1930-tallet skrev Senterpartiets hovedorgan Nationen, noen år senere av vittige tunger kalt Nazionen, på lederplass at ?jøden Carl J. Hambro? burde skiftes ut som rikets førstemann etter Kongen. ?Sett en nordmann på Stortingets presidentstol!? lød avisens oppfordring. Også da jøden Jo Benkow 50 år senere ble stortingspresident, ble det skumlet i brune kroker.
 Norge og Danmark hadde det til felles at de ble okkupert av Tyskland, men behandlingen av landsmenn av jødisk opprinnelse var forskjellig. Danskene brakte sine jøder til sikkerhet i Sverige. Norge sendte dem til Auschwitz. Og her kan vi ikke bare skylde på okkupasjonsmakten. En hærskare av norske angivere og frivillige hjalp til med å samle inn jødiske nordmenn for tilintetgjørelse i Polen. Etterpå okkuperte de fordrevne jøders boliger og stjal deres eiendeler. Skjendelsen var komplett.

Selv etter at det industrialiserte drap på europeiske jøder ble kjent etter krigen, var jødehatet intakt i mangt et norsk miljø. Denne spaltist husker godt fra sin oppvekst hvor det endog i kristelige miljøer ble talt nedsettende om jødene. De hadde jo hjulpet til med å korsfeste Jesus, ikke sant! Når kjøpmenn ble omtalt som ?klokkjøde? og ?dyr som en jøde?, var det ikke ment som noen hedersbetegnelse.
 I vår tid ser vi tyngden av de norske politiske miljø tar parti for de krefter i Midt-Østen som vil fullbyrde det Adolf Hitler og Heinrich Himmler ikke rakk å fullføre. Norsk opinion er atter på lag med mørkets og umenneskelighetens krefter. Når gaza-arabiske raketter slår inn mot israelere på trygg folkerettslig grunn innenfor de grenser som ble fastlagt av FN, heves knapt ett norsk øyenbryn. Men hvis Israel anvender militære midler for å uskadeliggjøre terroren mot sitt eget folk og land, spiller hylekoret opp.
 Det meldes fra mange internasjonale kilder at den sjiamuslimske terroristorganisasjonen Hizbollah nå har utplassert raketter i Libanon som kan nå mål langt sør i Israel. Tidligere hadde rakettene kortere rekkevidde og ble operert fra Sør-Libanon. Nå står utskytningsrampene nord i det uregjerlige landet.

Når Israel om ikke så lenge og av hensyn til sitt eget folks trygghet blir tvunget til å anvende militærmakt for å fjerne de muslimske rakettene, står det norske hylekoret klar til ny konsert. Da får vi høre at Israel opptrer aggressivt. Muslimske terrorister er derimot bare militante. Andre land som påføres kriger de ikke har bedt om og som erobrer fiendens landområder, blir aldri kritisert. Det er det bare Israel som blir. Antisemittismen døde ikke med Hitler. I Norge ? Europas mest brunskimrede stat ? er den tvert om opphøyd til offisiell politikk.

Skammelig, men sant.

Av KOMMENTATOR: Ragnar Larsen | 28.01.2010 kl.11:2