Menu

Ministeren krever svar

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kaller Statens vegvesens manglende inspeksjon av broer en uakseptabel systemsvikt og krever svar.

Av admin | 10.11.2017 06:31:20

VG har avslørt at de har brutt reglene for årlig inspeksjon på 55 % av riks- og fylkesveibroene.

Rogaland er det fylket i landet med flest registrerte alvorlige broskader. Likevel ble kun en av tre broer inspisert i løpet av fjoråret.

Vegvesenet bryter reglene som skal sikre trygge bruer her i landet.

Blant kommunene som kommer dårlig ut gjennom avisens undersøkelser er Karmøy der samtlige av de 70 broene i kommunen står med avvik på en eller begge inspeksjonstypene.