Menu

Mindre vold, narko og kriminalitet

Etter to år med en økning i antall voldstilfeller i Haugesund, er tendensen nå snudd. Tallene fra januar til mai i år er på samme nivå som i 2005, og en nedgang på 18 prosent i forhold til i fjor.

Av admin | 12.06.2008 15:00:49

Også antallet tilfeller av vinningskriminalitet og  narkotikaforbrytelser går ned i forhold til i fjor, og verstingeåret 2006.

I april i år ble de nye skjenketidene innført i Haugesund, men politiet tror ikke at det har vært med på å bedre statistikken.

Av Helge Bro Matland | 12.06.2008 kl.15:0