Menu

Mindre villaks

Det ble fisket ni prosent mindre villaks i 2016 enn året før. Rogaland er et av fylkene med størst nedgang.

Av Egil M Solberg | 28.01.2017 07:01:40

Dette viser tall fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Det er tall fra SSB som viser at Rogaland er et av fylkene med størst nedgang i laksefiske.

– Forskningen er entydig på at påvirkningen fra oppdrettsindustrien spiller en stor rolle her. Innblanding av gener fra rømt fisk svekker overlevelsesevnen til avkommet, og lakselusa dreper lakseunger på vei ut i havet, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen til NRK.

Lakseturisme har en årlig omsetning på rundt 1,3 milliarder kroner her i landet.