Menu

Mindre vatn i magasina

Ved utgangen av veke 52 var fyllingsgraden i norske magasin 68,0 %. Gjennom veka sokk fyllingsgraden med 2,2 % mot 2,4 % veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2007 var 71,6 %.

Av admin | 31.12.2008 13:18:15


Stabil fyllingsgrad i vassmagasina

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 72,7 prosent, mens Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 64,7 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 67,4 prosent.

2008
Veke 52
Veke 51
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
  Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 68,0 55667 81888   70,2 -2,2
Område 1

67,4

23123

34285  

70,2

-2,8
Område 2

72,7

15875

21840  

74,8

-2,1

Område 3 64,7

16669

25763   66,5 -1,8
Tal ved utgangen av veka

Egil Kr. Solberg | 31.12.2008 kl.13:0