Menu

Mindre vann i magasinene

På bakgrunn av det kalde være syker fyllingsgraden for norske vannmagasiner, og ligger under vanlig nivå for uke 6. Fyllingsgraden var 55,7 % ved utgangen av uke 06, mot 58,8 % uken før.

Av admin | 14.02.2007 14:43:02

Det viser tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990- 2005 var på 58,3 prosent.

I område 1, som omfatter Østlandet, og deler av Sørlandet, var fyllingsgraden 54,7 prosent, mot normalt 58,8.

I område 2, Sørlandet og mesteparten av Vestlandet, var fyllingsgraden 58,1 prosent, mot normalt 60,7.

I område 3, Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene og Nord-Norge, var fyllingsgraden 55,0 prosent, mot normalt 57,1.