Menu

Mindre trafikk til og fra Helganes

Trafikken ved Haugesund Lufthavn Karmøy hadde en nedgang på 12,5 prosent i november. - Innlandstrafikken har gått mest ned, mens tallene for utland er noenlunde like som i fjor, sier lufthavnsjef Øystein Østensjø til havis.no.

Av admin | 10.12.2008 14:30:48

Lufthavnssjefen skylder ikke på finanskrisen som hovedgrunn til at færre flyr fra og til vår regions hovedflyplass.

– Grunnen til nedgangen skyldes at Coast Air fløy for fullt på denne tiden i fjor, men på grunn av konkursen i januar så er ikke denne trafikken med i statistikken i år, forklarer Østensjø

Han kan fortelle at flyplassen har denne type svingninger i tallene hele året. På vårparten, etter at Aibel avsluttet et større arbeid med mange innleide arbeidere, fikk flyplassen en 15 prosents nedgang i trafikktallene.

– Det kan være mange ulike årsaker til nedgang, men per i dag ser vi ikke noe særlig utslag i flytrafikken i forhold til finanskrisen. Da vi planla budsjettet for 2009 har vi tatt høyde for en 6 prosents reduksjon i flytrafikken totalt i 2008, opplyser lufthavnsjefen til havis.no.

Publisert av Helge Bro Matland | 10.12.2008 kl.14:2