Menu
Pensjonist Økonomi

Mindre til pensjonistene

Beskjedent trygdeoppgjør og høy konsumprisindeks er årsaken til at pensjonistenes kjøpekraft har gått ned sammenlignet med samme periode i fjor.

Av Egil M Solberg | 06.08.2015 14:06:38

Etter at man justerer endringer for konsumprisindeksen, tilsvarer dette en nedgang på 0,9 prosent, melder Aftenbladet.

– Dette er en situasjon som vi ikke har observert siden slutten av 1980-tallet, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav til avisa.

Selv om det nå er en nedgang, har de fleste pensjonister hatt en god utvikling i kjøpekraften de siste årene. Fra juni 2006 til juni 2015 har kjøpekraften i gjennomsnitt økt med nærmere 30 prosent.