Menu
Storkommune

Mindre penger til små kommuner

Det er flertall på Stortinget for et nytt inntektssystem for kommunene. Nå skal små kommunen som ikke slår seg sammen med andre, straffes.

Av Egil M Solberg | 21.04.2016 20:18:34

Det er partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre som har inngått en avtale om det nye inntektssystem for kommunene.

– Vi tilbyr flere og saftigere gulrøtter til kommunene som slår seg sammen. Kommuner som selv velger å være små skal ikke lenger belønnes for det, sier Helge Andre Njåstad, Fremskrittspartiet leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

En større del av tilskuddene skal i nytt inntektssystem gis pr innbygger, og mindre pr kommune/rådhus.