Menu
olje og penger

Mindre fra Petoro

Staten fikk i årets første ni måneder overført 51 milliarder kroner fra Petoro (oljeindustrien). Dette er en nedgang på 30 prosent sammenlignet med samme periode i 2015.

Av admin | 04.11.2016 06:52:15

Nedgangen skyldes betydelig svekkelse av gassprisen og redusert oljepris.

Petoro er et norsk statlig aksjeselskap med ansvar for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.