Menu

Mindre enn en prosent arbeidsløshet

De fleste kommunene i Sunnhordland har mindre enn en prosent arbeidsløshet. Unntaket er Stord og Tysnes med 1,3 prosent arbeidsløshet hver, skriver Sunnhordland.

Av admin | 26.06.2008 14:34:40

– Arbeidsløshetstatistikken viser at veksten flater ut, men at det fremdeles er stor etterspørsel etter arbeidskraft. Tallene indikerer at arbeidsstyrken vil vokse også i år, sier Kenneth Stien, avdelingsdirektør for marked og samfunn i NAV Hordaland.

Tallet på ledige stillinger vokser mest innen Helse, pleie og omsorg, bygg og anlegg og innen industrien. Samtidig går arbeidsløsheten mest ned for personer med bakgrunn i Helse, pleie og omsorg og undervisning.

Publisert av Lisa Lien | 26.06.2008 kl.14:3