Menu
Innovation

Millionstøtte til vestnorske forskningsprosjekt

Regionalt forskingsfond Vestlandet gir 26,4 millioner til nye og spennende forskningsprosjekt i landsdelen.

Av Egil M Solberg | 05.06.2015 06:48:32

Styret i Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vestlandet) vedtok i går å gi 26,4 millioner kroner til elleve forskningsprosjekt i næringsliv og offentlig sektor i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Forskningsdrevet innovasjon med regionalt utgangspunkt og siktemål er viktig for å løse de utfordringene vi står overfor på Vestlandet og for å utnytte på best mulig måte de fortrinnene vi har i landsdelen. Derfor er jeg svært glad både for at vi har fått flere søknader enn noen gang tidligere og for at kvaliteten er jevnt over økende, sier Åshild Kjelsnes, fylkesordfører i Sogn og Fjordane og styreleder for RFF Vestlandet.