Menu
Haugaland Billedgalleri

Milliongave til Haugesund Billedgalleri

Tidligere gallerileder ved Haugesund Billedgalleri Trygve Goa og hans kone Marit, testamenterte bort sin formue til opprettelsen av et fond til innkjøp av kunst til Haugesund Billedgalleri.

Av Egil M Solberg | 09.04.2015 20:03:50

20 % av den årlig avkastning legges til fondets egenkapital. De resterende 80 % benyttes til innkjøp av kunst. Grunnkapitalen er på kr. 3.255.000,-.

Marit og Trygve Goa var gjennom hele sitt liv sterkt knyttet til Haugesund Billedgalleri.