Menu
Rådhuset i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Millioner til miljø

Miljødirektoratet har gitt Haugesund kommune 1,5 millioner i støtte til prosjektet "Fra Bytunet til Byparken".

Av Egil M Solberg | 28.10.2016 15:03:36

Til sammen deles det ut 100 Klimasats millioner kroner til prosjekter over hele landet.

Klimasatsordningen er en støtte som deles ut til lokale tiltak for å redusere klimagassutslipp.

Haugesund kommune får 1,5 millioner til oppgradering av Haraldsgata nord og 215 tusen til forprosjektet som tar for seg en fremtidig gang- og sykkelbro mellom Hasseløy og fastlandet.