Menu

Millionavtale til Steinsvik Production

Tysvær-firma Steinsvik Production har sikret seg en rammeavtale for seg og sine nettverksbedrifter med en av sine viktigste kunder innen oljesektoren. Avtalen er over tre år. Allerede første år vil den bety en omsetning på flere millioner kroner

Av admin | 25.01.2010 17:33:47

Steinsvik Production
Millionavtale til Steinsvik Production, Tysvær, og deres nettverksbedrifter.

For Steinsvik Production er det ekstra spennende at det i avtalen er gitt aksept hos kunden for at delleveranser kan gjøres av andre maskineringsbedrifter i Haugesund-regionen, Delta Maskinering, Dreieservice, RH Maskinering og Sauda Maskinering. 

– Denne avtalen, hvor vi har invitert flere til å delta, er bare et første skritt i at industribedrifter i Haugesundregionen samarbeider tettere, både om markedsmuligheter og effektiv drift. Gjennom iutvikling har vi mulighet til å dele erfaringer og samarbeide om konkrete prosjekter.

– Det var gjennom et prosjekt i dette nettverket, hvor målet var å gjøre samarbeid mellom maskineringsbedrifter mer effektivt, at vi utviklet relasjoner som nå har resultert i denne rammeavtalen. Isolert sett ville vi kanskje ha tjent mer på å prøve å få til en avtale kun for oss selv, men vi ser allerede nå at vi oftere blir invitert tilbake når de andre får oppdrag.

– Kundene våre vil tjene på samarbeidet vårt fordi vi kan tilby et større spekter av tjenester, vi sier sjeldnere nei og kan redusere bruk av overtid, sier Steinsvik Production til Radio Haugaland.

Av Egil Kr. Solberg | 25.01.2010 kl.17:3