Menu
FOTO: Statens Vegvesen

Milliard-vei over Karmøy

Statens vegvesen foreslår nå endelig trase for den ni kilometer nye fylkesveg 47 på Karmøy i Rogaland. Foreløpige kostnad for denne strekningen er anslått til nærmere 1,2 milliarder kroner.

Av Egil M Solberg | 06.03.2018 16:25:47

Strekningen det gjelder på fylkesveg 47 er på tilsammen ni kilometer mellom Veakrossen og Helganesvegen.

Vegen foreslås med bredde 12,5 meter og med midtdeler. I tillegg foreslås det forbikjøringsfelt i begge retninger.

– I planområdet er det mange konflikter. Vi har jobbet mye, og det har vært utfordrende å finne alternativ som tar vare på både miljø, omgivelser og kulturminner. Vi har klart å finne en trasé vi kan anbefale, forteller prosjektleder Bjørn Åmdal i Statens vegvesen.

I forslaget til kommunedelsplan inngår det fire omfattende toplanskryss på Eide, Håvik og Bygnes, samt ved tilknytningen til Helganesvegen.

Kartet viser den ni kilometer lange strekningen slik traseen er foreslått i kommunedelplanen for Karmøy (Illustrasjon: Statens vegvesen).