Menu

Miljøgifter ut av skapet

47 000 strømmålere på Haugalandet skal byttes. Problemet er at de inneholder svært giftige kvikksølvkomponenter.

Av Egil M Solberg | 02.05.2016 10:46:14

I løpet av de neste par årene skal samtlige strømmålere på Haugalandet skiftes ut. Dermed blir haugalendingene kvitt opp mot 188 kilo svært giftige kvikksølvkomponenter.

Både kvikksølv, bromerte flammehemmere og bly kan befinne seg i din gamle strømmåler ‒ stoffer som absolutt ikke bør havne i naturen.

På den annen side inneholder de gamle boksene metaller og andre stoffer det er nyttig ‒ og miljøvennlig ‒ å få inn i kretsløpet igjen.

‒ Mange av målerne inneholder metaller som kobber og aluminium, men også andre ressurser det er knapphet på i verden. Bruker vi stoffene om igjen, sparer vi naturen for unødig utvinning og klimaet for unødige utslipp, sier Bjørn Arild Thon i RENAS, Norges største returselskap for elektrisk og elektronisk avfall.