Menu

Miljøforskningen lider

Dårligere tider i oljebransjen får også konsekvenser for forskningen. Iris og Sintef er begge forskningsinstitutt som tvungne til å stanse prosjekter fordi bransjen ikke lenger vil være med å sponse.

Av admin | 15.09.2014 07:17:40

Statoil har i år kuttet 10 prosent av sin forskningsstøtte, ifølge NRK.

Det er særlig forskning innen miljø og miljøtiltak som blir skadelidende.