Menu

MF «Rennesøy» i Tausambandet

MF "Rennesøy", som har vært en solid traver i Boknafjordsambandet, blir nå satt inn i Tausambandet når to av Tauferjene må til klassing i vinterferien.

Av admin | 08.02.2007 18:32:57

Fra og med mandag 12. februar til og med fredag 23. februar vil ferjesambandet Stavanger ? Tau ha redusert frekvens. Avganger merket med gult/raster i rutetabellen vil i denne perioden være innstilt.

I samme periode vil MF ?Rennesøy? overta. MF ?Strand? sine ruter og betjene sambandet sammen med MF ?Stavanger». Endringene skyldes at MF ?Strand? og MF ?Utstein? må på verksted for klassing og ettersyn. Problemer med å få tak i ledig dokk til disse to verkstedsoppholdene, medfører at begge ferjene må tas ut av sambandet samtidig.

Av Egil Kr. Solberg | 08.02.2007 kl.18:31