Menu
Fornøyde innbyggere på Utsira

Mest fornøyde i små kommuner

Innbyggerne i små kommuner er langt mer fornøyde med velferdsgoder som eldreomsorg og barnehager.

Av admin | 12.06.2015 06:08:43

Det går fram av Innbyggerundersøkelsen, som måler folks tilfredshet.

Kommuner med under 5000 innbyggere skårer jevnt over bedre enn de store, men på områder som kollektivtransport og samferdsel vinner de store, skriver Klassekampen.