Menu
Ulykke trailer E 134

Mest dødsulykker på jobb på Vestlandet

31 personer døde på jobb i Norge i 2015. De fleste dødsulykkene skjer på Vestlandet og i transportbransjen.

Av admin | 15.01.2016 14:35:03

10 av 31 personer som omkom i en dødsulykke i forbindelse med jobb var på Vestlandet, melder NRK. På andre plass kommer Østfold og Akershus med seks omkomne.

Flest arbeidsskadedødsfall skjedde innen transport og landbruk. Dette er på samme nivå som de siste tre-fire årene.

I løpet av de siste 40 årene er det kun ett tidligere år hvor antall omkomne har vært så lavt som i 2015. Det var i 2006.