Menu

Merkevaren Bømlo skal bygges

I 2007 skal Bømlo bli en merkevare som blir lagt merke til. 150.000 kroner skal brukes på tiltak som kan få flere til å komme til, bosette seg og bli i kommunen.

Av admin | 08.02.2007 07:59:11

Tiltaket som skal til for å gjøre Bømlo til en merkevare skal formannskapet førstkommende tirsdag ta stilling til. Dette kommer i kjølvannet av sluttrapporten fra prosjektet «Folketallsutvikling i Bømlo kommune». Etter merkevarebyggingen skal tre nye prosjekt settes i gang. Disse blir ikke satt i gang før i 2008. Det første, kalt «Kom til Bømlo», er et tiltak som skal rettes inn mot personer utenfor Bømlo, og skal være mediebasert. Det andre prosjektet, «Ny på Bømlo», skal rettes inn mot innflyttere, og skal baseres mest på møter mellom mennesker. Det tredje prosjektet, er kanskje også det viktigste. Det har fått navnet «Bli på Bømlo», og skal rettes inn mot de som bor i kommunen og skape et ønske hos disse om å bli, skriver avisa Sunnhordland.

Av Magnus Berning | 08.02.2007 kl.07:5