Menu

Mer vasking i Rennfast

I kveld starter vasking av Mastrafjordtunnelen i Rennfast.

Av admin | 01.11.2017 06:18:55

Fram til 3. november er det arbeid på sen kveld og nattestid og bilene tas gjennom i kolonne.

Norge er et av de landene i verden med flest tunneler på veinettet. Særlig på Vestlandet er tunneler helt nødvendig for sikker ferdsel. Vask kreves i forbindelse med vedlikehold av tunnelene.