Menu

Mer vann i magasinene i Vest-Norge

Høyeste vannmagasinfylling i uke 17 hadde Vest-Norge med 28,6 prosent, mens fyllingsgraden i norske magasin var 23,4 prosent. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 var 34,6 prosent.

Av admin | 05.05.2010 13:57:15

Gjennom uka økte fyllingsgraden her i landet med 0,6 prosentenheter mot en nedgang på 1,4 prosentenheter uka før.

Av Egil Kr. Solberg | 05.05.2010 kl.13:5