Menu
skolevei

Mer trafikksikkerhet på Karmøy

Karmøy kommune sin trafikksikkerhetsplan skal fornyes og nå kan du komme med innspill.

Av Egil M Solberg | 08.04.2016 10:33:42

Gjeldende kommunedelplan for trafikksikkerhet ble vedtatt av Karmøy kommunestyre i 2012. Planen gjaldt for 4 år, og nå er det tid for revisjon av planen. Nå kan innbyggerne komme med innspill til planen innen 25. mai.

Målet med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet.

Planen tar for seg trafikk – og sykkelopplæring i grunnskolen, samt trafikkopplæring i barnehagen.

Planen inneholder videre handlingsplaner med prioriteringsliste for fysiske tiltak på kommunal-, fylkes-, og riksvegnettet.

Planen skal videre fastlegge vegstrekninger som gir rett til fri skoleskyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skoleveg.

Trafikksikkerhetsplanen er en forutsetning for å få statlig støtte til planlegging og gjennomføring av tiltak for sikring av barns skoleveg på fylkesveger og kommunale veger.

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes innen 25.mai. Les mer her…