Menu
Fiskeoppdrett
Arkivbilde

Mer til kommunene fra lakseoppdrett

Havbruksfondet skal sikre at kommunene med oppdrettsvirksomhet skal få mer igjen for den viktige jobben de gjør med tilrettelegging for oppdrettsnæringen. Dette er godt nytt for flere lokale kommuner.

Av Egil M Solberg | 10.12.2015 15:04:09

Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag på høring forslag om et havbruksfond som skal fordele inntektene fra vederlag fra fremtidig vekst i lakseoppdrettsnæringa.

Stortinget har, ved behandling av melding om Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett, vedtatt at 20 prosent av inntektene fra vederlagene tilfaller staten, mens 80 prosent skal fordeles på kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet.